Przykładowa strona

„Może dlatego wydaję ci się szczęśliwy, ponieważ cieszę się tym, co mam, a nie tęsknię za tym, czego nie mam.” – Lew Tołstoj

Rano bądź wieczorem podziękuj w myślach za wszystko dobre co Cię spotkało. Bądź wdzięczny za to co masz.

„Uznanie całego dobra, jakie już jest w twoim życiu, to fundament całej obfitości.” – Eckhart Tolle

„Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo.” – Oprah Winfrey