Korzenie mocy bogactwa, zdrowia i sił witalnych leżą u podstawy kręgosłupa. Ten punkt energetyczny związany jest z Twoim zdrowiem, decyduje o Twoich sukcesach materialnych oraz dostraja Ciebie do energii Ziemi.

– Nobody’s Cards

Znajdź miejsce na łonie natury, w którym poczujesz bezpieczeństwo i dotknij ziemię gołymi stopami.

Bogactwo jest stanem umysłu, a nie stanem konta.

Afirmacje Bogactwa i Pieniędzy

Manifestacja bogactwa